SUPRAVODIVÝ INDUKČNÍ AKUMULÁTOR
Supravodivý indukční akumulátor je zařízení, které umožňuje uchovat elektrickou energii díky bezztrátovému přenosu elektrického proudu po supravodivých kabelech.

První malé supravodivé akumulátory UPS (Uninterruptible Power Supplies) z USA pracují se supravodivou cívkou ponořenou do kapalného helia, která je napájena přes usměrňovač. Proud
v ní cirkuluje s minimální ztrátou 0,3 kWh za 24 hodin. Akumulátor je schopen reagovat během 0,2 mikrosekundy na hlubší pokles napětí sítě a je schopen na překlenovací dobu dodávat výkon kolem 1 MW. Větší supravodivý akumulátor SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) o kapacitě 800 Wh stabilizuje spojovací vedení společnosti Bonneville Power v Oregonu (USA). Vydržel několik milionů cyklů nabití-vybití, přičemž doba nabíjení i vybíjení je extrémně krátká a účinnost lepší než 95%. Existují studie energetických supravodivých akumulátorů s kapacitou
až 4000 MW. Tyto akumulátory mají mít podobu prstence v němž je v kapalném heliu ponořena smyčka z tlustého měděného vodiče. Ztráty se započtením příkonu kryogenní stanice udržující helium na teplotě pod minus 269 °C nemají být menší než 1%.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999