SVĚTOVÁ ENERGETICKÁ RADA
Světová energetická rada (World Energy Council; www.wec.co.uk) je nevládní nekomerční energetická organizace, založená v roce 1923.
Členy WEC jsou národní organizace z 94 zemí, které reprezentují přes 90 % světové spotřeby energie.
Cílem WEC je podporovat využívání energie pro dosažení co největšího užitku pro celé lidstvo. Formou realizace koordinace činností mezi členy WEC, organizování konferencí, vypracování různých studií se Světová energetická rada zabývá nejen samotnými otázkami výroby a spotřeby různých forem energie, ale také problematikou trvale udržitelného rozvoje, znečištění životního prostředí, možných klimatických změn a podobně.
Existují i další mezinárodní organizace ve vztahu ke spotřebě energie, jako je například Mezinárodní energetická agentura, Mezinárodní federace průmyslových spotřebitelů energie a podobně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999