SVĚTELNÝ ZDROJ
Světelný zdroj je zařízení sloužící na přeměnu určitého druhu energie na světlo. Světelný zdroj je charakterizovaný světelným tokem, což je množství vyzářené energie za jednotku času. Jednotkou světelného toku je 1 Lumen [lm].

Přesně vyjádřeno se jedná přeměnu určitého druhu energie na energii elektromagnetického záření s vlnovou délkou od 1 do 103 nm (1 nm = 10-9 m), přičemž viditelné světlo je v intervalu
od 380 do 780 nm.

 

Klasická žárovka (60 W): 730 lm
Lineární zářivka (18 W): 1150 lm
Vysokotlaká sodíková výbojka (1 000) : až 130 000 lm
Halogenidová výbojka (3 500 W): až 320 000 lm
Tab.1: Orientační hodnoty světelného toku

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999