SVĚTLO
Světlo je elektromagnetické záření schopné vzbudit zrakový vjem. Vlnové délky viditelné části elektromagnetického záření jsou v rozmezí asi 400 až 780 nm. Zdroji světla bývají zpravidla tělesa s vyšší teplotou (tepelné zdroje), výboje v plynech, luminiscence.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999