SVÍTIPLYN
Jako svítiplyn se původně označoval plyn z karbonizačních plynáren hořící svítivým plamenem a používaný k osvětlování. Nyní jako svítiplyn označujeme plyn o spalném teple asi 17,6 MJ/m3, který se vyrábí buď karbonizací (jako “vedlejší” produkt v koksárnách), tlakovým zplyněním hnědého uhlí, štěpením zemního plynu nebo míšením a úpravou jiných plynů, např. rafinérských. Svítiplyn je jedovatý a používá se ve stále menší míře k topení v průmyslu a v domácnostech.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999