SYNCHRONNÍ RYCHLOST
SYNCHRONNĺ RYCHLOST ++ [1/s] je rychlost, jakou se otáčí magnetické pole vytvořené trojfázovým proudem. Závisí na kmitočtu proudu a počtu pólů stroje.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999