SYNCHRONNÍ STROJ
Synchronní stroj je točivý elektrický stroj, jehož kmitočet svorkového napětí je přímo úměrný otáčkám. Rotor se otáčí současně s točivým magnetickým polem statoru. Podle účelu se synchronní stroje dělí na synchronní alternátory, synchronní motory, synchronní konvertory, středofrekvenční alternátory.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999