SYSTÉM ČIŠTĚNĺ SPALIN
Sestává z odloučení popílku a chemické separace škodlivých plynů SO2 a NOx.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999