TECHNOLOGIE ČISTÉHO UHLÍ
Technologie čistého uhlí (Clean Coal Technology) jsou nové technologie spalování uhlí, které spojují efektivní kontrolu emisí škodlivin se zvýšenou účinností využití paliva. Cílem technologií čistého uhlí je splnění těch nejpřísnějších emisních limitů a standardů. Při jejich úspěšné aplikaci by mohlo uhlí hrát dominantní úlohu v zajišťování energetických potřeb v budoucnu a s jejich komerčním uplatněním se počítá po roce 2000. Mezi tyto technologie patří spalování práškového uhlí, využití Kalinova cyklu, oběhy s palivovými články a podobně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999