TEPELNÝ REAKTOR
Typ reaktoru, ve kterém štěpení jader paliva vyvolávají především pomalé neutrony. K tomuto typu reaktorů patří i reaktory typu VVER (typ reaktoru využívaný v ČR).

 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999