TEPELNÉ ZTRÁTY
Tepelné ztráty jsou úniky tepla z určitého zařízení do okolí a nevyužité tak k účelu, kterému dané zařízení slouží. Tepelné ztráty lze snížit tepelnou izolací a přesněji zjistit tzv. termovizí.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999