TEPELNÉ ČERPADLO
Tepelné čerpadlo je zařízení, které umožňuje odnímat nízkopotenciální teplo okolnímu prostředí a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody.


Princip tepelného čerpadla


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999