TEPELNÉ DIAGRAMY
Diagramy znázorňující termodynamické procesy probíhající v pracovní látce. Nejužívanější jsou diagramy znázorňující tepelné oběhy pracovní látky v diagramu teplota - entropie (T-s) nebo tlak - měrný objem (p-v).

T-s diagram Carnotova cyklu:

  • Osa x: entropie, s (kJ/kg.K)
  • Osa y: teplota, T (K) Carnotův cyklus je v T-s diagramu obdélník, jehož vertikální strany znázorňují adiabatickou kompresi (při nižší entropii) a adiabatickou expanzi (při vyšší entropii).

Horizontální úsečky znázorňují izotermickou kompresi (při nižší teplotě) a izotermickou expanzi (při vyšší teplotě).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999