TEPELNÁ ELEKTRÁRNA
Pod pojmeme tepelná elektrárna se často nesprávně rozumí pouze klasická elektrárna pracující
v parním cyklu, využívající fosilní palivo. Správně je však tepelná elektrárna soubor zařízení, ve kterém se vyrábí elektrická energie přeměnou z tepelné energie. Mezi tepelné patří tedy elektrárny pracujícími s tepelnou energií z primárních zdrojů (geotermální energie) nebo přeměněnou z energie chemické a jaderné. Mezi tepelné elektrárny tedy nepatří vodní elektrárny, větrné elektrárny a podobně.


Viz.Tab.1 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren

Schéma tepelné elektrárny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999