TEPELNÁ ÚČINNOST
Tepelná účinnost vyjadřuje poměr vyprodukované elektrické energie a vyrobené tepelné energie (tepelná účinnost = elektrický výkon / tepelný výkon).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999