TEPELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Tepelné znečištění ovzduší představuje odpadní teplo, které je lidskou činností uvolňováno do atmosféry. Může ovlivňovat klimatické podmínky velkých městských a průmyslových kombinací.


Tepelný ostrov ve dne a v noci


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999