TEPLÁRNA
Energetické zařízení určené k současné dodávce tepla a elektrické energie, vyznačující se vysokým stupněm využití paliva. Termín odpovídá tradiční české terminologii, v současné době se prosazuje pojem “kogenerační výroba elektřiny a užitečného tepla”.

 

Instalovaný elektrický výkon 2,5 MW
Tepelný výkon (dodávka tepla) 5 MW
Palivo zemní plyn nebo topný olej
Využití paliva 80 až 90 %
Dodavatel ABB PBS Brno
Tab.1 : Bloková teplárna s plynovou turbínou GT5

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999