TEPLO
Teplo (přesněji vnitřní energie látky) je forma energie daná neuspořádaným pohybem atomů a molekul. Jednotkou tepla je jeden Joule [J] (viz heslo Joule - jednotka energie).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999