TERMODYNAMICKÉ CYKLY
Neboli tepelné oběhy - souslednost změn stavu pracovní látky, která začíná a končí vždy ve výchozím bodě. Nejznámější tepelné oběhy jsou Carnotův cyklus s nejvyšší termickou účinností (má spíše teoretický význam pro hodnocení reálných tepelných oběhů), Clausiův-Rankinův parní cyklus používaný ve velké většině elektráren na fosilní paliva, Braytonův cyklus s plynovou turbínou a v poslední době paroplynové cykly (kombinace plynového a parního cyklu).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999