TERMICKÁ ÚČINNOST CYKLU
Účinnost přeměny tepelné energie pracovní látky v mechanickou práci. K této přeměně dochází periodickou prací tepelného motoru na základě termodynamického cyklu (tepelného oběhu). Nejvyšší termickou účinnost při daných parametrech má vždy Carnotův cyklus. Tento cyklus však prakticky nelze realizovat a slouží nám k porovnání termické účinnosti různých oběhů.

Termická účinnost některých cyklů:

  • Uhelná parní elektrárna: 36 %
  • Elektrárna s tlakovými fluidními kotly pracující v paroplynovém cyklu: 42 až 44 %
  • Moderní elektrárna na zemní plyn, pracující v paroplynovém cyklu: 55 %.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999