TERMOELEKTRICKÝ ČLÁNEK
Při spojení dvou elektrických vodičů z různých materiálů do uzavřeného obvodu a udržování jednoho spoje na vyšší teplotě prochází obvodem elektrický proud. Na principu tohoto tzv. termoelektrického jevu, který závisí na druhu materiálů vodičů a na rozdílu teplot spojů, pracují termoelektrické články, které se také nazývají termočlánky.

Při spojení kovových vodičů a rozdílu teplot asi 100 °C vznikají pouze velmi malá termoelektrická napětí (milivolty). Rozvojem polovodičové techniky se dosahuje stokrát vyšších termoelektrických napětí než s kovovými vodiči.

Princip termoelektrického článku

PRINCIP TERMOELEKTRICKÉHO ČLÁNKU:
1-spoj s vyšší teplotou; 2-2-spoj s nižší teplotou;
a,b-dva různé vodivé materiály; I-procházející proud; V-voltmetr na měření napětí.


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999