TERMOJADERNÁ REAKCE
Termojaderná reakce je syntéza (slučování) lehkých jader atomu v jádro těžší, při němž se uvolňuje značné množství energie. Ke vzniku termojaderné reakce je třeba vysoké energie, aby byla překonána elektrostatická odpudivost jader.

Termojaderná reakce

 

 

      Příklady termojaderných reakcí:

      21H + 31H ® 42He + 10n + 17,6 MeV

      21H + 21H ® 32He + 10n + 3,3 MeV

      21H + 21H ® 31He + 11p + 4 MeV

 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999