TERMOJADERNÝ REAKTOR
Termojaderný reaktor je termojaderné zařízení, které bude využívat řízenou termojadernou štěpnou reakci a ve kterém se předpokládá praktické využití získané energie. Toto zařízení je zatím ve stádiu výzkumu a vývoje (viz hesla Tokamak a Stelarátor) a pokud se podaří je dovést až do úspěšného průmyslového využití, bude tím na dlouhou dobu vyřešena energetické otázka lidstva. Při konstrukci termojaderného reaktoru je nutno vyřešit přeměnu získané kinetické energie produktů reakce na využitelnou elektrickou energii a vyvinout materiály schopné odolat kombinovanému působení teploty, tlaku a neutronového záření.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998