TEXTILNÍ FILTRY
Filtry použité v odlučovači popílku k separaci zbylých tuhých částic. Jedná se o průmyslové textilní filtry pracující v podstatě na stejném principu jako filtr běžného vysavače. Rozměry jsou pochopitelně větší, hustota tkaniny závisí na velikosti absorbovaných částic. V jednom odlučovači se používá paralelně až několik desítek filtrů. Oklepávací zařízení umožňuje očištění filtrů a hromadění zachycených částic ve výsypce.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999