TĚŽKÁ VODA
Má výborné moderační vlastnosti a jen velmi slabě pohlcuje neutrony. Těžká voda a grafit jsou jedinými moderátory, které umožňují za určitých podmínek použít jako jaderné palivo přírodní směs izotopů uranu.

 

Značka D2O
Kapalina hustoty 1,105 g/cm3
Teplota tání 3,82 °C
Teplota varu: 101,42 °C
Je obsažena v poměru 1/6000 v obyčejné vodě.


Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998