THORIUM
Thorium (podle mytického boha Thora) je prvek nerozpustný ve zředěných kyselinách a roztocích hydroxidů. Je dobře rozpustný v dýmavé kyselině chlorovodíkové a lučavce královské. Z thoria lze připravit štěpný izotop 233U, který se v přírodě nevyskytuje.

 

Značka Th
Chem. prvek skupiny aktinoidy
Šedý, měkký, tažný, radioaktivní kov
Atomové číslo 90
Relativní at. číslo 232,0381
Teplota tání 1750 °C
Teplota varu 3800 °C
Hustota 11,72 g/cm3


Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999