TLAKOVZDUŠNÁ AKUMULAČNÍ ELEKTRÁRNA
Je variantou elektrárny s plynovými turbínami, které mohou přebytečný noční elektrický výkon akumulovat do vzduchu vháněného pod vysokým tlakem do utěsněných podzemních jeskyň nebo důlních kaveren. Stlačený vzduch odebíraný z podzemního zásobníku může potom po dobu několika hodin nahradit činnost kompresoru nezbytnou pro provoz plynové turbíny.

Tlakovzdušná akumulační elektrárna byla poprvé uvedena do provozu roku 1974 v německém Huntorfu. Plynová turbína tu v tříhodinové špičce dodává do sítě výkon 290 MW. Tlak vzduchu skladovaného ve dvou solných jeskyních s jímacím prostorem 150 000 m3 se pohybuje od 5
do 7,5 MPa.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999