TRANSFORMÁTOR
Slouží k přeměně elektrické energie jednoho napětí na elektrickou energii napětí jiného (vyššího nebo nižšího) při stejném kmitočtu.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999