TRANSFORMOVNA
Transformovna patří mezi elektrické stanice. Je určená pro změnu elektrického napětí stejného kmitočtu a k jeho rozvádění nebo ke galvanickému oddělení jedné části sítě od druhé.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999