TRANSURANOVÉ PRVKY
Transuranové prvky mají vyšší počet protonů než uran. Velikost jader atomu způsobuje jejich nestabilitu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999