TRANZITNÍ PLYNOVOD A ROPOVOD
Tranzitními nazýváme plynovody a ropovody kterými proudí příslušné médium a které procházejí do svého cíle přes určité státy. Tak například nejdelší ruský, a také evropský tranzitní plynovod, přivádí plyn do střední a západní Evropy mimo jiné přes ČR, kterou tím strategicky zvýznamňuje.

Evropský systém rozvodnu plynu


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999