TRITIUM
Tritium je izotop vodíku. V reaktoru vzniká při záchytu neutronů na lehkých prvcích obsažených v jaderném palivu nebo chladivu. V chladivu vzniká přímo záchytem na deuteriu, tento příspěvek je však u současných lehkovodních reaktorů zanedbatelný, ale zásadní je příspěvek od (n, alfa) reakce na atomech bóru, který se používá k regulaci výkonu reaktoru ve formě kyseliny borité. Většina tritia se přeměňuje na tzv. tritiovou vodu a stává se součástí normálního koloběhu vody. Tritium vzniká trvale také v přírodě působením kosmického záření.

 

Označení T
Radioaktivní izotop vodíku
Relativní atomová hmotnost 3,016
Teplota varu -248,1 °C
Hustota 0,281 g/dm3 (0 °C)
Tvoří asi 10-17 - 10-18 % přírodního vodíku

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998