TROJFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR
Trojfázový indukční motor je univerzální elektrický motor na střídavý elektrický proud, jehož rychlost otáčení závisí od zatížení a od synchronní rychlosti se liší nejvíce o několik procent (skluz). Konstrukce stroje má dvě základní varianty: s kotvou nakrátko a s kotvou kroužkovou. Motory nají široké použití a vyrábějí se s výkony od desítek W až po několik MW.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999