TURBÍNOVÝ PROVOZ PVE
Turbína přečerpávací vodní elektrárny je konstruována tak, aby byla schopna pracovat ve dvou režimech. “Normální” režim představuje turbínový provoz. Režim ve kterém přečerpává vodu z dolní do horní nádrže, se nazývá čerpadlový režim, protože v něm vlastně turbína pracuje v “obráceném” chodu, jako čerpadlo.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999