TURBÍNOVÝ PROVOZ
Turbínovým provozem nazýváme činnost turbínového agregátu při kterém je tento poháněn pracovní látkou (voda, pára, plyn) a vykonává mechanickou práci. Některé turbínové agregáty (například u Přečerpávacích vodních elektráren) jsou konstruovány tak, aby mohly pracovat v turbínovém i čerpadlovém provozu (viz hesla Turbínový provoz PVE a Čerpadlový provoz PVE).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999