TURBÍNA
V turbíně se uskutečňuje přeměna tepelné (vnitřní) a (nebo) kinetické energie pracovní látky (páry, plynu, vzduchu, vody) na energii mechanickou (rotace hřídele). Turbína je roztáčena pracovní látkou proudící přes lopatky turbíny. Mechanická energie se může využívat přímo na pohon jiného stroje. Pokud má turbína sloužit k výrobě elektrické energie, potom se nachází na společné hřídeli s elektrickým generátorem - dohromady tvoří tzv. turbogenerátor.

Schéma turbíny

Rozdělení turbín:

  • podle pracovní látky: vodní, parní, plynové
  • podle směru průtoku oběžným kolem: radiální, axiální, diagonální
  • podle způsobu zpracování energetického spádu: přetlaková, rovnotlaká
  • podle dělení energetického spádu: jednostupňová, vícestupňová.

 

Výkon 1000 MW
Kmitočet 25 ot./s
Pára před turbínou tlak - 6,3 MPa
teplota - 279 °C
tlak v kondenzátoru - 0,004 MPa
průtok páry - 6160 t/h
Tab.1 : Uvedené parametry jsou typické pro turbíny jaderných elektráren typu VVER 1000

Turbína

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999