TURBOGENERÁTOR
Turbogenerátor je elektrický stroj, který je poháněn turbínou a mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Turboalternátor je zdrojem střídavého elektrického proudu a napětí. Turbodynamo je zdrojem stejnosměrného elektrického proudu a napětí. Posledně jmenovaný stroj se uplatnil zejména v počátcích využití elektrické energie a dnes se již prakticky nevyužívají. Tak například v londýnské elektrárně uvedené do provozu v roce 1882 dodávalo Edisonovo dynamo poháněné parním strojem stejnosměrné napětí 110 V a poskytovalo dostatečný výkon pro tisíc Edisonových žárovek.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999