TURBOKOMPRESOR
Turbokompresor je rotační lopatkový stroj ke stlačování vzdušin, s poměrem celkového výstupního tlaku ke vstupnímu větším než 4. Energie se přivádí vzdušině při průtoku mechanicky poháněným oběžným kolem turbíny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999