TURBOSOUSTROJÍ
Turbosoustrojí představuje turbínu (vodní, parní, spalovací nebo plynová) spojenou s elektrickým generátorem, případně s jiným pracovním strojem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999