ÚČINNOST VĚTRNÉHO TURBOGENERÁTORU
Účinnost větrného turbogenerátoru je poměr získané mechanické práce rotoru a kinetické energie větru procházejícího plochou opsanou vrtulí turbogenerátoru. Teoreticky dosažitelná účinnost roste se součinitelem rychloběžnosti turbíny.

Teoreticky dosažitelná účinnost: 59 %

Maximálně dosažitelná účinnost:

  • holandský větrný mlýn - 18 %,
  • americký mnoholistový rotor - 30 %,
  • rotor Darrieus - 46 %,
  • moderní dvoulistový rotor - 48 %.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999