ÚČINNOST
Účinnost je míra využití vynaložené energie. Hodnota účinnosti je vždy menší než jedna a udává poměr energie dějem získané k energii na tento děj vynaložené za stejnou dobu. Při přeměně energie primárních zdrojů je účinnost poměrem energie dále využitelné k energii přivedené.
U motorů a generátorů je účinnost nejjednodušeji udána poměrem výkonu k příkonu. Dochází-li
v zařízení k několika přeměnám energie (motor-převod-generátor), potom je výsledná účinnost součinem jednotlivých účinností.

Účinnost

Tab.1 : Odhad vývoje účinnosti elektrospotřebičů pro domácnosti (vyjádřeno spotřebou elektřiny za rok (kWh/rok))

Zařízení Průměrná spotřeba
v r.1988 (kWh/rok)
Nejúčinnější zařízení (kWh/rok)
1988 2000 2015
Pračka 400 255 155 80
Myčka nádobí 500 300 165 130
Lednička 350 150 90 50
Mraznička 500 330 100 80
Kombinace ledničky a mrazničky 600 460 150 130
Elektrický sporák 150 105 75 60
Ohřívák vody 2400 2100 2000 2000
Osvětlení 650 170 150 120
Rozsah možných úspor v %   13 - 74 17 - 77 17 - 82
IAEA TECDOC - 624, IAEA 1991

 

Tab.2 : Možný vztah mezi vyšší účinností elektrospotřebičů a celkovou spotřebou elektřiny

a) Počet domácností vlastnících myčku nádobí - vyjádřeno v procentech

  1973 1986
Německo 7,0 30,0
Itálie 6,6 10,2
Švédsko 11,0 29,5
V.Británie 1,4 7,1
USA 25,0 40,0

b) Vliv zvýšené účinnosti myčky nádobí v Německu na spotřebu elektřiny

   1973 1986
Účinnost (spotřeba kWh/rok) 800 310
Procento domácností vlastnících myčku (%) 7 30
Celková spotřeba el.energie (TWh) 1,2 2,32
The Uranium Institute Annual Symposium, 5.- 7.9.1990 (ref.Unterwurzacher)

Tab.3 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

Energetický zdroj tmp
   1 t černého uhlí 1
   1 t ropy 1,48
   1 t lignitu 0,3 - 0,5
   1 t rašeliny 0,2 - 0,3
   1 t geotermální páry z gejzírů 0,1
   1 t vody padající z výšky 1 000 m 0,003
   sluneční energie (Rakousko) 1 m2 . rok 0,1
   potenciální energie 1 t těžké vody (D2O) při využití v termojader.reaktoru 20 000 000
   využití 1 t uranu v lehkovodním reaktoru 20 000 - 29 000
   využití 1 t paliva MOX v lehkovodním reaktoru 33 000
   využití 1 t paliva MOX v rychlém množivém reaktoru 890 000
   využití 1 t uranu v rychlém množivém reaktoru 1 800 000
   1 t thoria 300 t uranu
tmp = 1 t černého uhlí o výhřevnosti 29,3 kj/kg (7 000kcal/kg)
palivo MOX = směs oxidů uranu a plutonia získaných při přepracování vyhořelého paliva
- Nuclear Engineering and Desing, 1972, č.2, s.121 - 140
- Revue Generale Nucleaire, Int.Edition, Vol.B, december 1993, s.28
- Poewr Engineering, 1977, č.4, s.52 - 53

 

Tab.4 : Přehled výroby elektřiny spálením 1 kg fosilních a jaderných paliv

1 kg dřeva 1 kWh
1 kg uhlí 3 kWh
1 kg topného oleje 4 kWh
1 kg uranu 50 000 kWh
1 kg plutonia 6 000 000 kWh
Nuclear News, 1997, č.10, s.34 - 39

 

Tab.5 : Porovnání tepelné účinnosti při výrobě elektrické energie (%)

Uhelné elektrárny   
  Elektrárna spalující práškové uhlí 32 - 45
  Elektrárna s atmosférickým fluidním ložem 27 - 41
  Elektrárna s tlakovým fluidním ložem 33 - 45
  Integrovaný zplyňovací závod s plynovou elektrárnou 36 - 50
Plynové elektrárny  
  Paroplynová elektrárna 34 - 37
  Plynová turbína s kombinovaným cyklem 45 - 60
  Palivové články s kyselinou fosforečnou 36 - 45
  Palivové články s roztavenými karbonáty 40 - 55
  Palivové články s pevnými oxidy 45 - 60
Olejové elektrárny  
  Parní kotel spalující topné oleje 30 - 37
  Dieselagregáty 35 - 45
Jaderné elektrárny  
  Těžkovodní reaktory (PHWR) 30
  Tlakovodní reaktory (PWR) 29 - 34
  Zdokonalené tlakovodní reaktory (APWR) 33 - 35
  Varné reaktory (BWR) 32 - 35
  Zdokonalené varné reaktory (ABWR) 34 - 35
  Plynem chlazené reaktory (GCR, AGR) 40 - 41
  Rychlé reaktory chlazené tekutým sodíkem (LMFBR) 44
  Vysokoteplotní plynem chlazené reaktory (HTGR) 38 - 48
Elektrárny spalující biomasu  
  Elektrárny spalující dřevo 20 - 25
  Elektrárny s atmosférickým fluidním ložem 23 - 28
  Zplyňovací zařízení a plynová turbína 27 - 43
  Sluneční elektrárny  
  Sluneční termální 20 - 29
  Sluneční parabolická 9 - 17
  Fotovoltaická (amorfní křemík) 3 - 9
  Fotovoltaická (velmi tenký film) 3 - 14
IAEA Bulletin, 1998, č. 1, s. 3© Copyright Simopt, s.r.o. 1999