UCPTE
UCPTE (Union for the coordination of production and transmission of electricity) - Sdružení pro koordinaci výroby a přenosu elektrické energie. Je to dobrovolná organizace - energetická soustava - která vznikla v roce 1951. Toto sdružení má za členy prakticky všechny státy západní Evropy a připojeny jsou též země energetické soustavy CENTREL. Propojeny jsou nejen elektrárny na kontinentu, ale podmořskými výkonovými kabely po dnu kanálu La Manche je spojena i s Velkou Británií.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999