UHELNÁ ELEKTRÁRNA HODONÍN - EHO
ČEZ, a. s., Elektrárna Hodonín
spaluje lignit těžený v blízkosti řeky Moravy. S ohledem na celkový výkon a stáří zařízení ztratila elektrárna Hodonín v posledních letech svůj význam pro elektrizační soustavu, zůstává však rozhodujícím zdrojem tepla v lokalitě. Tato úloha zůstane elektrárně i v budoucnu. V souladu s novým zákonem na ochranu ovzduší prošla modernizací a byly zde nainstalovány dva atmosférické fluidní kotle.

Instalace fluidních kotlů:
- září 1997  60 MW fluidní kotel č. 1
- říjen 1997 45 MW fluidní kotel č. 2

Program útlumu uhelných bloků
- 1993: 55 MW
- 1995: 50 MW
- 1996: 50 MW (nový generátor)
- 1998: 50 MW

  • Palivo: lignit
  • Uvedení do provozu:
    1954 - 1958.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999