UHELNÁ ELEKTRÁRNA LEDVICE - ELE
ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice
patří mezi první elektrárny, zajišťující výrobu elektrické energie v práškových kotlích s granulačním ohništěm. Její význam tkví v teplárenském provozu, umožňujícím nahradit lokální topeniště v Teplicích a okolí. Na základě útlumového programu byl k 1.2. 1994 odstaven blok č. 5. Výrobní jednotka Ledvice I (1x200 MW) byla odstavena v prosinci 1998. Dva bloky o výkonu 110 MW jsou vybaveny odsiřovacím zařízením od roku 1996 (polosuchou vápennou metodou). Od října 1998 je v provozu fluidní kotel (1x 110 MW).

 

Instalovaný elektrický výkon 330 MW
Palivo energetické hnědé uhlí
Bloky 2x110 MW odsířeno
1x110 MW fluidní kotel
Dodávka tepla Teplárenský provoz, vytápění přilehlých aglomerací (Teplice, Bílina a technologické potřeby okolních průmyslových podniků)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998