UHELNÁ ELEKTRÁRNA TISOVÁ
ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová
Na začátku šedesátých let byla elektrárna Tisová s výkonem 534 MW největší elektrárnou
v Československu. V první útlumové vlně hnědouhelných elketráren na začátku devadesátých let byly odstaveny dva 100 MW bloky. Jeden na konci roku 1990, druhý k 31.12. 1991. V červnu 1998 byl odstaven blok 50 MW. V roce 1993 byla zahájena výstavba prvního českého fluidního kotle o výkonu 350 t/h, který byl uveden do provozu v roce 1995 a nahradil zastaralé bloky. Druhý fluidní kotel byl uveden do provozu v listopadu 1997. 100 MW výkonu je odsířeno od listopadu 1997.

 

Instalovaný elektrický výkon 272 MW
Dodávka tepla Teplárenský provoz, vytápění Sokolova, aj.
Palivo hnědé uhlí ze sousedního povrchového lomu (sokolovská hnědouhelná pánev)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998