UHELNÁ ELEKTRÁRNA TUŠIMICE - ETU
ČEZ, a. s., Elektrárny Tušimice
Jedna z podkrušnohorských elektráren, zásobovaných uhlím z Dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev). Z původních 6 bloků (po 110 MW) ETU I byly již v letech 1991 a 1992 odstaveny tři. Zbývající tři bloky ETU I byly odstaveny v roce 1998.
Rekonstruované bloky ETU II patří mezi nejekonomičtější zdroje soustavy. V květnu 1997 byly uvedeny do provozu odsiřovací jednotky ETU II (viz heslo Odsiřování spalin).

 

Instalovaný elektrický výkon 800 MW
Dodávka tepla Teplárenský provoz, vytápění přilehlých aglomerací (Kadaň, průmyslová oblast Tušimice)
Palivo chomutovský hnědouhelný hruboprach
Bloky ETU II, 800 MW (4 x 200 MW z roku 1974 - 75)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998