UHELNÉ PARNÍ ELEKTRÁRNY
Elektrárna využívající k přeměně tepla uvolněného spalováním uhlí v elektrickou energii parní cyklus. Nejrozšířenějším současným typem jsou elektrárny spalující práškové uhlí v granulačním ohništi. Hlavním problémem zůstává negativní vliv na životní prostředí (exhalace popílku, oxidů síry a dusíku). Schéma uhelné parní elektrárny

 

Instalovaný výkon 500 MW
Parní instalovaný výkon 1 600 t/h
Tlak páry 17, 8 MPa
Teplota páry 540 °C
Tab.1 : Parametry největší české uhelné parní elektrárny Mělník III

 

Viz.Tab.1 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren

Viz.Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999