UHLÍ
Tuhé fosilní palivo. Podle geologického stáří je nejstarší černé uhlí, potom hnědé uhlí a nejmladší jsou lignity. Výhřevnost uhlí odpovídá geologickému stáří, takže nejvýhřevnější jsou černá uhlí. Celosvětové zásoby uhlí jsou velmi značné, problém však spočívá v negativním působení současných uhelných elektráren na životní prostředí. Velkou perspektivu mají tzv. technologie čistého uhlí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999