ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
Úložiště radioaktivních odpadů je prostor vybavený pro skladování a trvalé uložení radioaktivních odpadů bez záměru jejich opětovného vyjmutí. Zabezpečuje izolaci odpadů od životního prostředí pomocí vícebariérového systému. Podle umístění může být povrchové, v podzemních dutinách nebo v hlubinných geologických útvarech.

Schéma úložiště radioaktivních odpadů

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999