UMĚLÁ RADIOAKTIVITA
Umělá radioaktivita je rozpad nuklidu vyvolaný umělým předáním energie jádru nuklidu tak, že se tento nuklid stane nestabilním a rozpadne se s vysláním záření alfa, beta nebo gama (viz heslo Radioaktivní záření). Je-li produkt rozpadu radioaktivní, vzniká rozpadová řada.


Druhy záření


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999